Skip to content

Tag: tętno dziwaczne

Stała kombinacja amlodypiny / celekoksybu (Consensi) dla nadciśnienia i choroby zwyrodnieniowej stawów

11 miesięcy ago

191 words

Znaczenie kliniczne • Niedawno Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła pierwszy lek przeciwnadciśnieniowy (amlodypina) w skojarzeniu z ustaloną dawką i niesteroidowy lek przeciwzapalny (celekoksyb) w leczeniu współistniejącego nadciśnienia tętniczego i choroby zwyrodnieniowej stawów • Niepublikowane dane z 2-tygodniowego badania III fazy sugerują, że amlodypina / celekoksyb osiąga podobne średnie ambulatoryjne obniżenie ciśnienia krwi…

Zastosowanie podtypu molekularnego w nadzorze dla Salmonella enterica Serotyp Typhimurium ad 7

11 miesięcy ago

487 words

Takie podejście umożliwiło nam interweniowanie w celu przerwania transmisji z różnych źródeł infekcji i szybką identyfikację określonych szczepów odpornych na wiele leków, ważnych dla zdrowia publicznego. Zidentyfikowaliśmy 174 unikalne wzorce PFGE serotypu typhimurium S. enterica w okresie pięciu lat. Różnorodność podtypów PFGE prawdopodobnie wskazuje, że infekcje pochodziły z wielu różnych źródeł. Te wzorce PFGE były…

Terapia zastępująca enzymy w Mukopolysaccharidosis I ad 6

11 miesięcy ago

549 words

Trzech z tych siedmiu pacjentów (pacjentów 2, 6 i 9) miało istotny klinicznie bezdech senny, a we wszystkich trzech zaburzeniach poprawiło się podczas leczenia. W Pacjent 2 wskaźnik bezdechu i spłycenia zmniejszył się z 4,5 zdarzeń na godzinę przy linii podstawowej do 0,4 zdarzenia na godzinę po 26 tygodniach, a całkowita długość czasu podczas snu,…

Czy wizyty pacjentów w przychodni pacjentów są coraz krótsze ad 6

11 miesięcy ago

659 words

Jeśli przedstawimy prognozy na podstawie danych z 1989 r., Biorąc pod uwagę różnice w zakresie liczby przypadków oraz związaną z płcią różnicy w długości wizyt, wzrost odsetka lekarzy płci żeńskiej zwiększy średni czas trwania wizyta w biurze trwała 16,5 minuty w 1998 r. Średni czas obserwacji z 1998 r. wynosił jednak 18,3 minuty, co sugeruje,…

Wrodzone choroby metaboliczne: diagnostyka i leczenie Choroby metaboliczne: podstawy zarządzania klinicznego, genetyki i patologii ad

11 miesięcy ago

448 words

Obejmuje szerszy zakres wrodzonych błędów, w tym na przykład zaburzeń endokrynologicznych i metabolizmu wapnia – ogromne zadanie dla obu autorów. Twierdzą oni, że ich głównym celem jest przedstawienie zjawisk klinicznych, które obserwowaliśmy, wraz z leżącymi u ich podstaw zmianami fizjologicznymi i patologicznymi , zgodnie z tradycją Oslera. Oba tomy zawierają liczne zdjęcia kliniczne i patologiczne…

Poprawa bezdechu sennego u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek poddawanych hemodializie nocnej

11 miesięcy ago

169 words

Bezdech senny jest powszechny u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek i nie jest poprawiany ani przez konwencjonalną hemodializę ani dializę otrzewnową. Podczas nocnej hemodializy pacjenci przechodzą hemodializę siedem dni w tygodniu w domu podczas snu. Postawiliśmy hipotezę, że nocna hemodializa może poprawić bezdech senny u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek ze względu na większą skuteczność.…

Działania niepożądane wczesnego leczenia deksametazonem u niemowląt o wyjątkowo niskiej masie urodzeniowej ad

11 miesięcy ago

57 words

Dla niemowląt, których masa urodzeniowa wynosiła od 751 do 1000 g, dodatkowymi kryteriami włączenia były wentylacja przy ułamku zainspirowanego tlenu 0,3 lub więcej oraz podawanie co najmniej jednej dawki środka powierzchniowo czynnego. Wykluczono niemowlęta z dużymi wadami wrodzonymi, wrodzoną infekcją bakteryjną, odkryciami wskazującymi na bardzo niskie prawdopodobieństwo wyzdrowienia (pH <6,8 lub niedotlenienie z bradykardią przez…

Używanie telefonów komórkowych i guzy mózgu cd

11 miesięcy ago

517 words

Pytania dotyczące czasu trwania i częstości używania zadawano tylko osobom, które zgłosiły, że korzystały z określonego rodzaju telefonu ponad pięć razy w życiu. Pokazano kartę wyświetlającą fotografie różnych typów telefonów komórkowych i bezprzewodowych, a scenariusz wywiadu zawierał opis wyróżniających cech każdego rodzaju. Kierownicy badania wysłuchali nagrań audiowizualnych z tej części wywiadu dla wszystkich badanych i…

Abacavir and Diabetes

11 miesięcy ago

983 words

Opisujemy pacjenta zakażonego ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV), u którego rozwinęła się cukrzyca w związku z leczeniem abakawirem, nowym nukleozydowym inhibitorem odwrotnej transkryptazy. 47-letni homoseksualista, który od 1990 roku chorował na HIV, również miał nadciśnienie, które było leczone lizynoprilem i hydrochlorotiazydem. Nie miał rodzinnej historii cukrzycy. Leczenie przeciwretrowirusowe rozpoczęto w 1997 roku. Pacjent wykazywał działania…

Ból karku i pleców: naukowe dowody przyczyn, diagnozy i leczenia

11 miesięcy ago

690 words

Pierwotny tytuł tej książki Ból szyi i pleców sugeruje, że jest to kolejna z wielu książek na temat szyi, pleców i kręgosłupa, które zostały wprowadzone na rynek w ostatnich latach. Podtytuł jednak wskazuje na inny nacisk. Pod redakcją dr. Alfa Nachemsona, ortopedy i znanego sumienia społeczności kręgosłupa, oraz dr Egona Jonssona, profesora ekonomii opieki zdrowotnej…