Skip to content

Stosunek Cholesterolu Lipoprotein o niskiej gęstości do Ubichinonu jako Czynnika Ryzyka Wieńcowego

11 miesięcy ago

218 words

W liście Hanaki i in. (Wydanie 12 września), wyniki pomiarów stężenia cholesterolu i trójglicerydów w osoczu podano w milimolach na litr. W obliczeniu stężenia cholesterolu o niskiej gęstości lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) wartość triglicerydu powinna być zatem podzielona przez 2,18 zamiast 5.
P. Giral, MD
Hôpital Sainte-Antoine, 75012 Paryż, Francja
E. Bruckert, MD
Hôpital Pitié-Salp.tri.re, 75013 Paryż, Francja
Odniesienie * Hanaki Y, Sugiyama S, Ozawa T, Ohno M.. Stosunek cholesterolu lipoprotein o małej gęstości do ubichinonu jako czynnika ryzyka wieńcowego. N Engl J Med 1991; 325: 814-5.
Web of Science MedlineGoogle Scholar
Autorzy odpowiadają:
Do redaktora: Drs. Giral i Bruckert mają rację twierdząc, że gdy stężenia cholesterolu i triglicerydów w osoczu są wyrażone w milimolach na litr, wartość triglicerydów należy podzielić przez 2,18, aby obliczyć stężenie cholesterolu w osoczu. Wartości w naszym liście są jednak prawidłowe, ponieważ obliczyliśmy poziomy cholesterolu LDL w miligramach na decylitr, a następnie przeliczono je na milimole na litr.
Yoshihiro Hanaki, MD, Ph.D.
Satoru Sugiyama, MD, Ph.D.
Takayuki Ozawa, MD, Ph.D.
Uniwersytet Nagoya, Nagoya, 466 Japonia
Miyoshi Ohno, MD, Ph.D.
Japoński czerwony krzyż Nagoya First Hospital, Nagoya, 453 Japonia
[więcej w: vibin mini ulotka, pum grudziądz, ropniak pęcherzyka żółciowego ]

0 thoughts on “Stosunek Cholesterolu Lipoprotein o niskiej gęstości do Ubichinonu jako Czynnika Ryzyka Wieńcowego”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: psycholog dziecięcy kielce[…]