Przypadek 26-2000: Śródciągowy brodawkowaty rak śluzowy

W swoim omówieniu przypadku 26-2000 (wydanie 24 sierpnia), dr Wanebo stwierdza, że trzustkowe torbiele rzekome powinny być leczone za pomocą chirurgicznego wewnętrznego drenażu, jeśli komunikują się z przewodem trzustki lub gdy przewód jest zatkany. Wanebo cytuje badanie przez Ahearne i wsp.2 w 1992 r., w którym tylko trzech pacjentów było leczonych endoskopowo.
Nowsze dane pokazują, że endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (ERCP) jest dobrą alternatywą dla chirurgii w leczeniu rzekomych torbieli rzekomych trzus...

Reklama papierosów i pokrycia magazynowe zagrożeń związanych z paleniem - analiza statystyczna ad 5

Jednak wyniki modelu efektów stałych, które zapewniają górną granicę testów istotności, potwierdziły nasze kluczowe ustalenia. Na przykład, podobnie jak w analizie logistyczno-regresyjnej, w modelu efektów stałych wzrost udziału czasopisma w reklamie papierosów znacząco zmniejszył prawdopodobieństwo, że czasopismo pokryje ryzyko związane z paleniem. Prawdopodobieństwo takiego pokrycia czasopisma o tej samej proporcji całkowitych przychodów z reklamy papierosów jako średniej dla całej próby było szacowane na 4,7 punktu...

Zastosowanie podtypu molekularnego w nadzorze dla Salmonella enterica Serotyp Typhimurium czesc 4

Łącznie 450 z 998 przypadków (45 procent) zidentyfikowano na podstawie okazów pobranych w ciągu czterech miesięcy od czerwca do września w danym roku. W latach 1995-1998 przeprowadzono wywiady z 771 z 864 pacjentów (89 procent). Pozostali pacjenci stracili czas na obserwację, ponieważ nie można było się z nimi skontaktować, odmówili udzielenia wywiadu lub pojawiły się bariery językowe. Tabela 1. Tabela 1. Podsumowanie Salmonella enterica Serotyp Typhimurium Izolaty dostarczone do Departamentu Zdrowia w Minnesocie, 1...

Gruźlica

Dla niemowląt, których masa urodzeniowa wynosiła od 751 do 1000 g, dodatkowymi kryteriami włączenia były wentylacja przy ułamku zainspirowanego tlenu 0,3 lub więcej oraz podawanie co najmniej jednej dawki środka powierzchniowo czynnego. Wykluczono niemowlęta z dużymi wadami wrodzonymi, wrodzoną infekcją bakteryjną, odkryciami wskazującymi na bardzo niskie prawdopodobieństwo wyzdrowienia (pH <6,8 lub niedotlenienie z bradykardią przez ponad dwie godziny) lub przed leczeniem poporodowym glikokortykosteroidem. Badanie przeprowadzon...

Najnowsze zdjęcia w galerii anatomiapalpacyjna.net:

331#zioła ojca grzegorza na pasożyty , #prenalen syrop , #rak brodawki vatera , #czym zastąpić bułkę tartą , #fosfolipazy , #znieczulenie dolędźwiowe , #worek sako allegro , #ulotka vibin mini , #objawy zespołu jelita drażliwego , #olx radziejów ,