Terapia zastępująca enzymy w Mukopolysaccharidosis I ad 7

Pacjenci w wieku 3, 4 i 5 zgłosili ustąpienie ciężkich, obezwładniających bólów głowy po 6-12 tygodniach leczenia. Zmiany oftalmiczne
Zakres zmętnienia rogówki nie zmienił się u żadnego z ośmiu pacjentów z tym problemem. Kilku pacjentów zgłosiło zmniejszoną światłowstręt lub podrażnienie spojówek. Ostrość wzroku poprawiła się z 20/1000 na 2...

Terapia zastępująca enzymy w Mukopolysaccharidosis I

Mukopolisacharydoza I jest lizosomalną chorobą spichrzeniową spowodowaną niedoborem enzymu .-L-iduronidazy. Oceniliśmy wpływ enzymatycznej terapii zastępczej rekombinowaną ludzką. -L-iduronidazą u pacjentów z tym zaburzeniem. Metody
Leczono 10 pacjentów z mukopolysacharydozą I (w wieku od 5 do 22 lat) rekombinowaną ludzką .-L-iduronidazą w dawce 125 000...

Patogeneza ostrych obrzęków płuc związanych z nadciśnieniem tętniczym cd

Współczynnik ruchu ściany został obliczony jako średni wynik dla wszystkich wizualizowanych segmentów. Grubość przegrody i ściany tylnej lewej komory oraz jej wymiary wewnętrzne mierzono na wysokości końcówek płatków zastawki mitralnej. Prędkość przepływu transmitacyjnego mierzono za pomocą obrazowania metodą Dopplera falowego, przy czym objętość prób...

Wziernikowanie pecherza w przypadkach raka gruczolu krokowego

Rozdział o niehigienicznych hydropach zawiera najbardziej kompletną listę diagnostyki różnicowej, jaką kiedykolwiek widziałem. Nawet najrzadsze istoty, takie jak mikrosomia połowicza i tetrasomia 12p, prezentowane są w ten sam kompletny sposób. Pomyśl o istocie, która spowodowała frustrację, ponieważ nie jest w pełni uwzględniona w żadnym ze standardowych pod...

Najnowsze zdjęcia w galerii anatomiapalpacyjna.net:

331#fala tętna , #neurografia , #olx żuromin , #wodniak pęcherzyka żółciowego , #tętno dziwaczne , #olx bielawa , #ropniak pęcherzyka żółciowego , #vibin mini ulotka , #zioła ojca grzegorza na pasożyty , #prenalen syrop ,