Seropowtarzalność HTLV-I i HTLV-II wśród dożylnych użytkowników narkotyków i osób w klinikach chorób przenoszonych drogą płciową czesc 4

Wśród pacjentów w klinikach STD wskaźniki seropowalencyjności HTLV były podobne u mężczyzn i kobiet i były najwyższe u czarnych. Nie stwierdzono jednak istotnej różnicy w tych wskaźnikach między białkami a białymi (Tabela 2). Wskaźniki seropowęstości HTLV dla pacjentów w klinikach STD były związane z wiekiem i były znacznie wyższe u osób, u których w przeszłości stosowano dożylnie narkotyki od 1978 r. Niż u osób bez takiej historii (P <0,001); były również wyższe u osób, które wymieniły leki lub pieniądze na seks (P <0,01) (Tabela 2). Wsk...

Medyczna ocena dzieci adoptowanych z zagranicy

Specjalny artykuł autorstwa Hostetter i in. w sprawie oceny medycznej dzieci przyjętych na poziomie międzynarodowym (wydanie 15 sierpnia) * świadczy o wartościowej służbie, zwracając uwagę na wysoki odsetek poważnych, lecz możliwych do naprawienia problemów zdrowotnych u takich dzieci. Zaleca się, aby zalecenia autorów, że badania przesiewowe powinny być rutynową częścią oceny medycznej wszystkich dzieci przyjętych z zagranicy, wydają się odpowiednie.
Ocena wielkości problemu jest jednak ograniczona przez brak wskazania populacji, z której pocho...

Praktyczny ultrasonograf dopplerowski dla lekarza

Na początku tej książki lamentują autorzy: Fizyka dopplerowska jest specjalną inkantacją, która zamienia chętną publiczność uczniów w lekko uspokojonych, szklistych ludzi, przekonanych, że nie są w stanie nauczyć się tak trudnego tematu . Z radością informuję, że dr. Powis i Schwartz odnieśli sukces wbrew wszystkiemu w tworzeniu zrozumiałego, dokładnego i wyjątkowo czytelnego podręcznika dotyczącego ultrasonografii dopplerowskiej. Postępują krok po kroku. Najpierw omawiają interakcje tkanka-ultradźwięki. Następnie przedstawiają prze...

Gips alabastrowy

Nie dopuszczono innych czynników krzepnięcia ani innych substancji naczynioaktywnych, o ile nie wystąpiła niewydolność leczenia (brak kontroli krwawienia). Ocena kliniczna
Pacjentów obserwowano przez 42 dni (5 dni leczenia i kolejne 37 dni). Ciśnienie krwi, częstość akcji serca, temperaturę ciała, wszelkie kliniczne objawy krwotoku, hematokryt i liczbę jednostek krwi, osocza lub substytutów osoczowych rejestrowano przy przyjęciu, pod koniec początkowej procedury endoskopowej, co 6 godzin. przez następne 48 godzin, a następnie co 12 godzin do końca p...

Najnowsze zdjęcia w galerii anatomiapalpacyjna.net:

331#olx bielawa , #ropniak pęcherzyka żółciowego , #vibin mini ulotka , #zioła ojca grzegorza na pasożyty , #prenalen syrop , #rak brodawki vatera , #czym zastąpić bułkę tartą , #fosfolipazy , #znieczulenie dolędźwiowe , #worek sako allegro ,